SPEED TEST internetu - licencjonowane narzędzie do pomiaru prędkości internetu w Głogowie i całym powiecie głogowskim

W jaki sposób powinien wyglądać poprawnie przeprowadzony speed test - test szybkości łącza internetowego w Głogowie?

Aby przeprowadzić poprawny speed test łącza internetowego w Głogowie, zalecam wykonanie następujących kroków:

 1. Wybierz odpowiednie narzędzie do przeprowadzenia testu. Można wybrać jedno z popularnych narzędzi online, takich jak Speedtest.net, Fast.com, czy Testmy.net.
 2. Wybierz najbliższy serwer testowy. Każde narzędzie powinno umożliwić wybór serwera testowego, który znajduje się możliwie najbliżej Twojego połączenia internetowego w Głogowie. Dzięki temu wyniki będą bardziej wiarygodne.
 3. Upewnij się, że żaden inny program lub urządzenie nie korzysta z internetu. Przed przeprowadzeniem testu zamknij wszystkie programy korzystające z internetu, takie jak przeglądarki internetowe, aplikacje VoIP, programy do pobierania plików, itp.
 4. Wyłącz korzystanie z Wi-Fi. Aby uzyskać najdokładniejsze wyniki, najlepiej jest wyłączyć połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi) i podłączyć komputer lub laptop do routera za pomocą kabla Ethernet.
 5. Uruchom test kilka razy. Aby uzyskać bardziej dokładne wyniki, wykonaj test kilka razy, a następnie oblicz średnią wartość.
 6. Sprawdź wynik z umową. Ostatecznie, sprawdź wynik uzyskany w teście z umową z Twoim dostawcą usług internetowych. Upewnij się, że prędkość łącza jest zgodna z umową i dostępna na Twoim planie.

Pamiętaj, że wyniki testów szybkości łącza internetowego mogą się różnić w zależności od czasu, miejsca, obciążenia sieci i wielu innych czynników, więc nie należy polegać wyłącznie na wyniku jednego testu. Wykonaj kilka testów w różnych porach dnia, aby uzyskać bardziej dokładne wyniki.

Do czego powinien przydać się w Głogowie test szybkości Internetu?

Test szybkości internetu Airmax w Głogowie może przydać się do wielu celów, w tym:

 1. Sprawdzenie rzeczywistej prędkości łącza - test szybkości internetu pozwala na sprawdzenie, czy rzeczywista prędkość łącza internetowego odpowiada wartościom określonym w umowie z dostawcą usług internetowych.
 2. Optymalizacja połączenia internetowego - testowanie szybkości połączenia może pomóc w identyfikacji problemów związanych z łączem, które wpływają na wydajność połączenia. Dzięki temu można podjąć odpowiednie kroki, aby zoptymalizować prędkość i stabilność łącza.
 3. Wybór najlepszego planu internetowego - testowanie szybkości internetu pozwala porównać prędkości różnych planów internetowych oferowanych przez dostawców usług internetowych w Głogowie. Dzięki temu można wybrać najlepszy plan, który spełni nasze wymagania.
 4. Identyfikacja źródeł problemów z połączeniem - test szybkości internetu może pomóc w identyfikacji problemów z połączeniem, które mogą wynikać z niewłaściwej konfiguracji sieci, problemów z modemem lub routerem, lub problemów z oprogramowaniem lub sprzętem.
 5. Monitorowanie wydajności sieci - regularne testowanie szybkości internetu pozwala monitorować wydajność sieci i zidentyfikować problemy przed ich nasileniem. Dzięki temu można podjąć odpowiednie kroki w celu utrzymania lub poprawy wydajności sieci.

Jaki typ danych o łączu zdobędziesz z pomocą odpowiednio wykonanego speed testu w Głogowie?

Odpowiednio wykonany speed test w Głogowie pozwoli uzyskać szereg informacji na temat łącza internetowego, w tym:

 1. Prędkość pobierania (download speed) - to ilość danych, jakie można pobrać z internetu w ciągu jednej sekundy. Prędkość pobierania jest najczęściej mierzona w megabitach na sekundę (Mbps) lub kilobitach na sekundę (Kbps).
 2. Prędkość wysyłania (upload speed) - to ilość danych, jakie można przesłać do internetu w ciągu jednej sekundy. Prędkość wysyłania jest również mierzona w megabitach na sekundę (Mbps) lub kilobitach na sekundę (Kbps).
 3. Ping - to czas reakcji łącza internetowego, czyli czas potrzebny na przesłanie i odebranie sygnału między Twoim urządzeniem a serwerem internetowym. Ping jest mierzony w milisekundach (ms).
 4. Jitter - to zmienna wahałość czasu reakcji łącza internetowego. Wysoka wartość jittera może wpłynąć na jakość połączenia i utrudnić korzystanie z niektórych aplikacji, takich jak strumieniowanie wideo lub gry online.

Te informacje mogą pomóc w zrozumieniu wydajności łącza internetowego w Głogowie i w identyfikacji problemów związanych z prędkością lub stabilnością połączenia.

O czym mówi nam szybkość pobierania danych tzw. download?

Szybkość pobierania danych, czyli download speed, informuje nas o tym, jak dużo danych możemy pobrać z internetu w ciągu jednej sekundy. Jest to miara przepustowości łącza internetowego w kierunku od serwera internetowego do naszego urządzenia.

Szybkość pobierania jest mierzona w megabitach na sekundę (Mbps) lub kilobitach na sekundę (Kbps). Im wyższa wartość szybkości pobierania, tym szybciej pobierzemy plik lub stronę internetową.

Przykładowo, jeśli mamy łącze o prędkości 100 Mbps, to teoretycznie możemy pobrać 100 megabitów danych na sekundę. Oznacza to, że pobieranie pliku o rozmiarze 1 gigabajta (GB) zajmie około 80 sekund, przy założeniu, że nie ma ograniczeń ze strony serwera i innych czynników wpływających na prędkość pobierania.

Szybkość pobierania jest szczególnie ważna podczas pobierania dużych plików, strumieniowania wideo lub gier online, gdzie wymagana jest szybka i stabilna przepustowość łącza internetowego.

Na co wpływa duża szybkość pobierania danych?

Duża szybkość pobierania danych ma wiele korzyści i wpływa na wiele aspektów korzystania z Internetu. Poniżej przedstawiam kilka z nich:

 1. Szybsze pobieranie plików - dzięki szybkiemu łączu internetowemu możemy pobierać pliki znacznie szybciej. Jest to szczególnie ważne w przypadku dużych plików, takich jak filmy, muzyka czy gry.
 2. Lepsza jakość strumieniowania wideo - jeśli oglądamy filmy lub programy telewizyjne w trybie online, większa szybkość pobierania danych pozwala na płynniejsze strumieniowanie i wyższą jakość obrazu.
 3. Szybsze ładowanie stron internetowych - większa szybkość pobierania danych oznacza również szybsze ładowanie stron internetowych, co zwiększa efektywność korzystania z Internetu i oszczędza czas.
 4. Lepsza jakość rozmów wideo i połączeń internetowych - większa szybkość pobierania danych pozwala na wyższą jakość rozmów wideo i połączeń internetowych, co jest szczególnie ważne w przypadku pracy zdalnej lub nauki online.
 5. Szybsze przesyłanie plików - większa szybkość pobierania danych oznacza również szybsze przesyłanie plików, co jest przydatne w przypadku przesyłania dużych plików na przykład w pracy lub w nauce.

W sumie większa szybkość pobierania danych poprawia nasze doświadczenie z Internetem, zwiększa efektywność korzystania z różnych aplikacji i usług online oraz oszczędza czas.

Czym jest szybkość wysyłania danych tzw. upload?

Szybkość wysyłania danych, czyli upload speed, to miara przepustowości łącza internetowego w kierunku od naszego urządzenia do serwera internetowego. Oznacza to, że mierzy ona, jak szybko możemy wysyłać dane, np. pliki, zdjęcia, wiadomości e-mail itp. z naszego urządzenia do Internetu.

Szybkość wysyłania danych jest również mierzona w megabitach na sekundę (Mbps) lub kilobitach na sekundę (Kbps). Im wyższa wartość szybkości wysyłania, tym szybciej wysyłamy dane.

W przypadku typowego użytkowania Internetu, szybkość wysyłania danych może mieć mniejsze znaczenie niż szybkość pobierania danych. Jednak, gdy wysyłamy dużo plików, np. na serwer FTP lub w chmurze, wysoka szybkość wysyłania może znacząco przyspieszyć proces. Szybkość wysyłania danych jest również ważna, jeśli chcemy przesyłać duże pliki za pomocą poczty elektronicznej lub korzystać z usług strumieniowania wideo na żywo, takich jak wideokonferencje lub transmisje na żywo.

Zmierz szybkość swojego łącza internetowego w Głogowie, darmowym narzędziem speedtest do pomiaru prędkości transmisji upload i download

Co świadczy jitter - zmienność opóźnienia?

Jitter to miara zmienności opóźnienia lub niestabilności opóźnienia w transmisji danych w sieci. Opóźnienie to czas, który jest potrzebny, aby dane dotarły z jednego punktu do drugiego w sieci.

Jitter mierzy niestabilność opóźnienia przez porównanie opóźnienia między pakietami danych. Jeśli opóźnienie między pakietami jest niestabilne, to jitter jest wysoki, a jeśli jest stabilne, to jitter jest niski. Jitter jest mierzony w milisekundach (ms) lub mikrosekundach (μs).

W praktyce, wysoki jitter może prowadzić do problemów z jakością połączenia internetowego, szczególnie w przypadku usług wrażliwych na opóźnienie, takich jak wideokonferencje, transmisje strumieniowe wideo czy gry online. Wysoki jitter może powodować efekty takie jak drgania, zacinanie się obrazu czy dźwięku, opóźnienia w transmisji danych i przerywanie połączeń. Dlatego ważne jest, aby wartość jitter była jak najniższa.

O czym informują nas opóźnienia tzw. ping?

Opóźnienie (ping) to czas, który jest potrzebny, aby pakiet danych został wysłany z jednego punktu do drugiego i otrzymany z powrotem. Ping jest miarą opóźnienia, które występuje między naszym urządzeniem a serwerem, z którym się łączymy.

Ping jest mierzony w milisekundach (ms) i informuje nas o czasie, który jest potrzebny, aby dane dotarły z naszego urządzenia do serwera i z powrotem. Im niższy ping, tym szybsza jest transmisja danych. Niski ping jest szczególnie ważny dla usług wrażliwych na opóźnienie, takich jak gry online, wideokonferencje lub transmisje strumieniowe wideo.

Wysoki ping może prowadzić do zauważalnego opóźnienia w transmisji danych, co może wpłynąć na jakość usług, takich jak wideokonferencje lub gry online. Dlatego ważne jest, aby ping był jak najniższy, a jego wartość powinna być monitorowana, zwłaszcza podczas korzystania z usług wrażliwych na opóźnienie.

Czy wyniki speed testu w Głogowie są wiarygodne?

Wyniki speed testu w Głogowie lub w dowolnym innym miejscu zależą od wielu czynników, takich jak wydajność dostawcy internetowego, obciążenie sieci, parametry techniczne łącza oraz sprzęt komputerowy i oprogramowanie używane do przeprowadzenia testu.

Jeśli test jest przeprowadzony poprawnie, a urządzenia i sieć są w dobrym stanie technicznym, wyniki speed testu powinny być wiarygodne. Jednak warto pamiętać, że test szybkości łącza internetowego daje tylko ogólne wyobrażenie na temat szybkości łącza, a faktyczna wydajność łącza może różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja, pora dnia czy obciążenie sieci.

Warto także sprawdzić kilka różnych narzędzi i przeprowadzić testy w różnych porach dnia, aby uzyskać bardziej wiarygodne wyniki. W każdym przypadku, jeśli masz wątpliwości co do jakości swojego łącza internetowego, zalecamy skontaktowanie się z dostawcą usług internetowych w celu uzyskania dalszej pomocy i diagnozy problemu.

O czym trzeba pamiętać, żeby test prędkości Internetu był wykonany właściwie?

 • Pobieranie wszystkich plików w tle to pewność, iż wiarygodność testu prędkości będzie naruszona - dlatego upewnij się, czy wszystko pozostało wyłączone.
 • Dezaktywuj program antywirusowy na czas przeprowadzenia pomiaru, gdyż co poniektóre z tych systemów zabezpieczeń mają negatywny wpływ na wynik pomiaru.
 • odłącz router WiFi od sprzętu rodzaju bridge (stacja bazowa).
 • Upewnij się, czy wersja przeglądarki z poziomu jakiej będziesz dokonywać pomiaru jest aktualna.
 • W przeglądarce, z jakiej będziesz dokonywać speed testu ma pozostać wyłącznie karta, jaka tego dotyczy - resztę trzeba zamknąć.
 • Jeżeli test szybkości będzie wykonywany na laptopie - podłącz prąd, inaczej wynik może być zaniżony nawet o 30%(!)
 • Upewnij się, iż wyłączyłeś wszelkie programy nim rozpoczniesz test - VPN, funkcjonujące w tle tak dalej.
 • Jeżeli do stacji bazowej (bridge) są podłączone również inne sprzęty (np. konsola) - również trzeba je odłączyć.

Speedomat Głogów - Licencjonowany Test Szybkości Internetu
Opinie użytkowników z Głogowa

4.7/5.0 - ilość ocen: 1672

"Dostęp do sieci jest u nas czymś, bez czego nie możemy się obejść. Mąż pracuje zdalnie, ja uwielbiam poczytać przeróżne rzeczy, do tego dochodzą dzieciaki, które po prostu muszą być online. Długo wypatrywaliśmy dostawcy, który będzie w stanie sprostać naszym oczekiwaniom. Niestety, kolejne oferty były pasmem niekończących się rozczarowań. Wszystko się zmieniło, kiedy trafiliśmy na usługi tej firmy. Jeśli miejscem Waszego zamieszkania jest Głogów i dotąd nie udało się Wam odnaleźć dostawcy na trafnym poziomie, szczerze polecam. Połączenie jest ściśle mówiąc stabilne, a prędkość wprost zachwyca. Bez przeszkód możemy z sieci korzystać wszyscy równolegle, co nie przyczynia się do obniżenia jakości transferu. Nawet oglądanie filmów jest na ściśle mówiąc trafnym poziomie. Nie mogę pominąć także kwestii ceny, która jest ogromnym pozytywem oferty."

Grażyna / 2023-04-08

"Nie wyobrażam sobie prowadzonego przez nas życia bez dostępu do sieci. cała rodzina z niej korzysta. Praca zdalna zmusiła nas do poszukiwania w istocie solidnego oraz prędkiego łącza, jakie nie zawiedzie nas w najmniej słusznym momencie. Głogów to dużo dostawców, lecz jak się okazało większa część z nich tylko przyrzeka. Dlatego w istocie się cieszyliśmy, kiedy tak właściwie udało się nam trafić na tego dostawcę. Bardzo szybko okazało się, iż to, co obiecuje jest rzeczywiście rzeczywistością. Jeżeli chodzi o transfer danych, to nie mogę się przyczepić. Nic się nie zacina, prędkość taka, jak obiecywali. Nawet kiedy tak właściwie w tym samym czasie wszyscy korzystamy z sieci, wszystko funkcjonuje tak, jak należy. Moim zdaniem to perfekcyjny w Głogowie światłowód dla domu, jaki nie zawodzi. Nareszcie jesteśmy w stanie szybko oraz sprawnie wysyłać duże pliki."

Justyna / 2023-01-22

"Działalność mojej marki bez sieci nie jest możliwa. Nawet krótkie przerwy czy spadek prędkości aktywują ogromne trudności. Dlatego długo wypatrywałem dostawcy, jaki podołałby moim oczekiwaniom. Stale coś było nie tak. To szybkość za mała, to częste zrywanie łącza. Usługi tej firmy usatysfakcjonowały mnie w stu procentach. Od początku czułem, że nareszcie dobrze trafiłem. Jakikolwiek punkt umowy został mi dokładnie wyjaśniony, żadne moje zapytanie nie zostało bez odpowiedzi. Z załatwieniem wymaganych formalności nie miałem jakichkolwiek kłopotów. Już po montażu okazało się, iż światłowód spełnia moje wszelkie wyczekiwania. Funkcjonuje ekspresowo, nie zacina się, szybkość w rzeczy samej mega. Też router mnie nie rozczarował. Nie mogę zapomnieć także o perfekcyjnej cenie. Jeżeli intryguje Was sieć dla biznesu, działacie w miejscowości Głogów, w rzeczy samej z całego serca polecam Wam tego dostawcę."

Artur / 2022-11-26

Dołącz recenzję


© 2024